Altyn Asyr Gündogar bazary

 • Türkmenistanyň in uly bazary. 100 gektar meýdany tutýan bazar Merkezi Aziýanyň iň iri söwda toplumlarynyň arasynda bäşinji orny eýeleýär. Bu toplumda 2868 söwda dükany we 5006 sany söwda orny bolup uzakdan gatnaýan söwdagärler üçin myhmanhana we köp sanly naharhanalar bar.Ýurdumyzyň iň uly söwda toplumynda Aşgabadyň Altyn asyr gündogar bazarynda harytlaryň giň görnüşlerini satyn almak mümkindir.Altyn Asyr Gündogar Bazary 2011-nji ýylyň fewral aýynyň 17-sine gurlup ulanmaga berildi.
 • A1- Kanselýariýa we çaga oýnawaçlary.
 • A2- Gurluşyk materiýallary.
 • A3- Hojalyk materiallary.
 • B1,B2,B3 – Ýeňil dokma önümleri we egin eşikler.
 • Ç1- Himiki we ownuk harytlar.
 • Ç2- Milli egin eşikler.
 • Ç3- Altyn şaý-sepler.
 • D1- Aýak-gap dükanlary.
 • D2- Awtoulag şaýlary.
 • D3- Elektron enjamlar.
 • E1,E2,E3,E4- Azyk harytlar we ýeňil dokma önümler.

GALEREÝA